KAKA team

For 2013 skal teamet  bestå av av utøvere på ulike nivå, men som har det til felles at de tror KAKA vil hjelpe dem til framgang og måloppnåelse. Ideelt sett ønsker ikke KAKA å ha for mange på teamet, men vil prioritere tett oppfølging på en eksklusiv gruppe dedikerte og motiverte utøvere. KAKAteamet vil følges opp tett og dedikert og vi vil ha hyppig kontakt og oppfølging av dere alle!

KAKA