Treningsfilosofi

Baserer vår coaching på Olympiatoppens treningsfilosofi. I hovedtrekk vil dette si at terskeltrening primært foregår i sone 3, men også litt i sone 4. Sjelden sone 5 i grunntreningsfasen. Rolig trening i sone 1 og delvis sone 2 anses for å være en viktig forutsetning for å tåle hardtrening og for å forbedre de både de sentrale men særlig de perifere faktorene muskulært. KAKA Er likevel litt mer enn OT villig til å legge inn høyintensive intervaller også i grunntreningsperioden. Blant annet kan vi legge inn bolker med ekstra O2 og/eller terskelfokus også i grunntreningsperioden (ressursperiode).

For syklister mener vi at på tross av at styrketråkk er omstridt som treningsmetode, danner denne treningsformen et viktig og sentralt fundament for å forbedre prestasjoner som syklist. Ikke minst dersom denne treningen kombineres med høyfrekvenstrening og når styrketråkk ikke kjøres i sone 2, som mange sverger til, men i sone 3 som vi prioriterer i KAKA. Dette gir en fin terskeleffekt i tillegg til at det herder oss som syklister.

Knut A